Sportovní komise města Jičína vyhlašuje anketu

"Sportovec města Jičína 2021"

Ankety se mohou zúčastnit příznivci jičínského sportu. Každý může hlasovat pouze 1x.
Vyberte z uvedeného seznamu nominovaných sportovců a družstev jejich jména (název),
kterým dáváte svůj hlas.

Musíte nominovat (přiřadit) vždy všechna pořadí:
pro oblast jednotlivců v každé kategorii 5 sportovců (u zdravotně postižených a u veteránského sportu jen 3 sportovce),
pro oblast družstev v každé kategorii 3 družstva.

Uzávěrka ankety je 28. ledna 2022


OBLAST JEDNOTLIVCŮ:

Kategorie dospělých
Kategorie do 19-ti let
Kategorie do 14-ti let

OBLAST DRUŽSTEV:

DRUŽSTVA: Kategorie dospělých
DRUŽSTVA: Kategorie do 19-ti let
DRUŽSTVA: Kategorie do 14-ti let

OBLAST ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ:

Bez kategorie

OBLAST VETERÁNSKÉHO SPORTU:

Bez kategorie